#50 Úvod do samoriadaciej firmy, kde si zamestnanci sami nastavujú plány a platy (a manažéri nie sú potrební)

Lukáš Bakoš – už vyše desať rokov buduje samoriadiaci tím v spoločnosti Maxman Consultants, kde si ľudia spoločne nastavujú ciele / KPIs / dohadujú platy aj rozdeľujú bonusy. Hlavnou náplňou jeho práce je pomáhať firmám transformovať fungovanie smerom k participatívnemu riadeniu.

Dnešná téma je úvodom o samoriadení vo firmách a tímoch (participatívne riadenie). Zodpovieme na tieto otázky: Ako je to s nastavovaním platov? Ako si samoriadiaci tím stanovuje dostatočne motivujúci plán? Existuje vôbec hierarchia vo firmách, ktoré sa riadia sami? Čo sa stane keď firma narazí na krízu? Pre ktoré spoločnosti je samoriadenie vhodné?

ZDROJE:

POZNÁMKY:

[01:37] Ako sa nastavujú platy s samoriadenej spoločnosti?

  • Nastavenie platov je súčasťou nastavenia všetkých cieľov vo firme a deje sa to vždy začiatkom roka

[02:53] Ako manažovať dostatočné motivujúce stanovenie plánu?

  • Stanovenie realistického plánu
  • Je možný individuálny plán, t.j. jednotlivec môže po dohode pracovať s menším výkonom.

[05:05] Existuje hierarchia v samoriadenej spoločnosti?

  • V Maxman Consultants – rozhodujú traja ľudia (3S), sú volení začiatkom roka, pričom jedného člena volia akcionári a dvoch členom volí tím vo firme. Funkčné obdobie je jeden rok

[08:23] Reakcia na krízu?

  • Na online meetingu po nástupe krízy si sami odhlasovali, že budú pokračovať v samoriadení

[11:10] Pre ktoré spoločnosti je samoriadenia vhodné?

  • Prvky samoriadenia sa dajú vniesť do akéhokoľvek tímu akejkoľvek hierarchicky vedenej organizáci
  • Ideálna forma pre startup (budovanie od začiatku)

Prihláste sa k odberu Extra obsahu Silnej kávy => tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *